srijeda, 30. prosinca 2009.

Crni haiku of de jir

"Majke poginulih roditelja"
by Boris Miškić

Nema komentara: