petak, 9. siječnja 2015.

Poziv na kulinarsko sučegliavanje

Sastav
1. beara
2. stanković
3. crnković
4. šekularac
5. kostić
6. mitić
7. krivokuća
8. miljanić
9. popović
10. toplak
11. rudinski
trener: ćirić
il kako već
enivej...subota, 20:00, zona

dobar teksas

Nema komentara: